FORTALTE OG NEDSKREVNE VINTEREN 1924
Moder
       
  Forord  
  Slægten  
  Gjøl  
  Hvorslev  
  Otterstrøms i Aarhus  
  Uth  
  Hvilsted  
  Nordby  
  Thyrsted  
  Epilog  
       
       
  THYRSTED

Min Mand søgte jo fra Samsø for Børnenes Skyld, ogda Pastor Schmidt (46) i Tyrstad vilde tage sin Afskjed skrev han til os om at søge embedet. Det gjorde vi og fik det. Det var en Glæde saa stor, det er ikke til at beskrive, vi kunde faa Ahrent hjem og alle de andre kunde blive hjemme og gaa i Latinskolen i Horsens.

Det var alligevel med et tungt Hjerte vi forlod Samsø, den yndige Ø og det yndige Hjem og vi havde været saa lykkelige der. Vi og Pastor Borgen (74), som var vor Eftermand leiede et skib; han fik sit tøi over til Samsø med det ogvi fik alt vort Tøi tilbage til Horsens med det. I Naadensaaret havde jeg Pastor Borgen, og min Mand var i Tyrsted hos Pastor Schmidts. Vi flyttede derover alle med Skibet 9. oktober 1886. Vi havde været paa Samsø i 10 Aar. Vi havde Lærerinden med; men hun blev kun ‡ Aar, saa gik Ahrent, Andreas og Christian i Latinskolen og Marie i Frk. Mommes Skole. Cecilie var bleven konfirmeret, medens vi vare i Nordby. – Det første Aar lærte min Mand og Cecilie med Carl Vilhelm, saa kom han i Forberedelsesklassen. (75) - Det var haardt at reise fra detyndige Samsø og vort yndige Hjem; men det var ogsaa yndigt at komme til Tyrsted. Hele Menighden modtog os som gamle kjære Venner. Det var en elskelig Menighed som vi kunde forstaa. Og den deilige store Have. Ja hvor var der yndigt i Tyrsted, og det allerbedste - Alle Børnene hjemme.


 

 


NOTE 46: Jens Christian Schmidt, født 6/11 1803, Student Horsens 1821, cand. 20/10 1825 egregie; Adjunkt Horsens 1825, Sognepræst Hammel-Voldby-Søby 14/9 1832 (ord. 12/12), 18/3 1841 Thyrsted-Uth, Afsked 31/12 1885; gift 1833 m. Anna Cathrine Alvilda Meyer i Thyrsted-Uth; "meget lærd og dygtig, saare elskelig og almindelig afholdt"; ogsaa hans Fader og Farfader (begge Præster i Vær-Nebel) var lærde. død paa Stjernholm I Horsens 3/12 1893; begravet pˆ€ Thyrsted Kirkegaard. 2 Børn.

a Anna Schmidt, gift med Ingeniør Mˆºller (angliseret Muller), opr. dansk Jernbaneingeniør, derpaa bosat i England og beskæftiget med Jernbaneanlæg i Sydamerika. 6 Børn (Osvald, Ingeborg, Arthur, Bodil, Thora, Hugh).
b Johan Henrik Gamst Valdemar Schmidt, født 7/1 1836 i Hammel, Student 1854, cand. 20/6 1859 laud, Dr. phil. 13/2 1873, Docent ii ˆÜgyptologi og Assyriologi, Professor; talrige Rejser (se Dansk biogr. Haandleksikon og Valdemar Schmidt: "Af et langt Livs Historie", København 1925). Om hans ejendommelige, elskværdige og bskedne Personlighed berettes talrige Krøniker; han kom ofte hos os i Præstegaarden, og hans Fortællinger har Ahrent skildret i "Flensborg Avis" (11/7 1925). Ugift. Død i København 26/6 1925, begravet paa Thyrsted Kirkegaard.


NOTE 74: Kristian Sofus Borgen, født 12/10 1841; Præst, bl.a. i Nordby 1886-99.

NOTE 75: 1891 indmeldt i anden Forberedelses-klasse.