Rasmus Otterström 1730 – 1778      
  1. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
   
Rasmus fra Skåne
7-årskrigen
Rasmus dør
Indbofortegnelse
Bodelingen
Kirkebøgerne
Otterström-navnet
Kropsbygning
Rasmus-navnets senere brug
Epilog
 
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Epilog

Denne slægtsundersøgelse havde ikke været mulig uden et samarbejde over Øresund. Landsarkivet i Lund har været hovedkilden, men fra svensk side er der i øvrigt kommet hjælp fra Genealogiska Foreningen i Malmø; gennem denne forening blev der skabt kontakt mellem danske og svenske medlemmer af samme slægt. Familien Inga og Johan Häthen i Malmö har samlet en del af de her meddelte oplysninger (Inga H. er direkte efterkommer af Rasmus O.). Desuden har professor Per Stjernquist i Lund været konsulteret om Ballinglöv-topografien og lokalhistorien, og herigennem har vi fået henvisning til specialisten på feltet, landbruger Sigurd Svensson i Tviggasjö ved Bjärnum. Svenssons artikler i Vastra Göinge hembygdsforenings skriftserie XX (1972) s. 83-104 og XXI (1973) s. 17-36 er skelettet i det foreliggende arbejde, og forfatteren har gjort os den tjeneste dels at gennemgå booptegnelsen efter Rasmus Otterström, dels at undersöge Generalmøstringsrullernes oplysninger for tiden 1754-1779 (mikrofilm WA 1160-1162, Kristianstads stadsbibliotek). Fra dansk side har arbejdet stået på siden 1948, det er udført af Per Henrik Rendsvig og Troels Otterstrøm, begge direkte efterkommere af Rasmus Otterström.

24. februar 1980