Rasmus Otterström 1730 – 1778      
  1. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
   
Rasmus fra Skåne
7-årskrigen
Rasmus dør
Indbofortegnelse
Bodelingen
Kirkebøgerne
Otterström-navnet
Kropsbygning
Rasmus-navnets senere brug
Epilog
 
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Otterström-navnet

Det borgerlige navn, som Rasmus havde, da han blev antaget som rytter, er ukendt og lader sig næppe finde. Ved indrulleringen har man spurgt ham, hvor han skulle tjene og hvor han kom fra, for at man herudfra kunne konstruere et navn til ham. Det militære navn skulle så bruges i hele hans tjenestetid, og navnet har åbenbart været så godt og mundret, at familien og hans efterkommere (foreløbig i 8 generationer) har holdt fast ved det. Så vidt det hidtil har været muligt at fastslå, findes der ikke navnebærende efterkommere af Rasmus Otterstrom i Sverige, men alene i Danmark.

Der er en hel del andre slægter i Sverige, som fører navnet, bl. a. fra Helsingborg, fra Ystad og en præsteslægt fra Ottarp ved Landskrona. I USA er der i San Diego, California, en slægt som nedstammer fra garveren Jonas Otterström (1700-1760) i Torshälla, og der er andre navnebærere i Los Angeles, Vancouver, Fort Collins (Colorado) og en familie i Darien (Connecticut). Ingen af disse Otterstrom's er ud af slægten fra Ballingslöv.

I Danmark har der været enkelte navnebærere og slægter ud over den, som Rasmus' søn Åke grundede i København i l780-erne. En musikerfamilie fra Nyboder rummede bl. a. musikeren Thorvald O. som forlod København 1892 og bosatte sig i Chicago, hvor han gennem et halvt århundrede virkede som musiklærer, klaverspiller og komponist. Han var ugift. (Salmonsens leksikon. Desuden: H.E. Giersing: Erindringer fra Danmark og Rusland (1942), s. 159 ff).

Når navnet har været ret almindeligt i Sverige uden at der er tale om et fælles slægtsnavn, hænger det som nævnt sammen med den militære navnetildeling. Ingen af de kendte Otterström-slægter kan føre navnet ti1bage til før l700-tallet.

I tilfældet med Rasmus må man fremsætte en hypotese om, hvorfor han kan have fået just det efternavn. Ved næmere undersøgelse af de militære navne viser det sig, at der ofte er tale om stednavne. F. eks. havde i 1764 rytterne fra Önnestad, som også hørte til Sandby kompagni, navne som Öhnberg, Öhnfelt, Öhnbom, Öhnström, Öhnstedt, Öhngren og Öhnqvist. Med god rimelighed kan man slutte sig til, at efternavnet kan være udsprunget af fødestedet så vel som af tjenestestedet, og sandsynligt er det, at Rasmus har har fået sit navn fordi han stammer fra lokaliteten Ottarp (ved søen af samme navn) nogle få kilometer nordøst for Ballingslöv (Hästveda sogn). At denne antagelse kan være rigtig fremgår af, at en af Rasmus' kampfæller, Mattis, som var rytter i Ottarp (rusthåll 1241, bar efternavnet Otterdahl. Man kan næppe tænke sig, at Rasmus har haft noget imod at have en form af hjemstedsnavnet som efternavn. At han så til daglig blev kaldt Rasmus Rytter i Ballingslöv er en anden historie.