Rasmus Otterström 1730 – 1778      
  1. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
   
Rasmus fra Skåne
7-årskrigen
Rasmus dør
Indbofortegnelse
Bodelingen
Kirkebøgerne
Otterström-navnet
Kropsbygning
Rasmus-navnets senere brug
Epilog
 
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Bodelingen

Enken overtog den sorte, drægtige ko og lidt husgeråd og værktøj. Resten blev solgt på auktion. Enkens arv udgjorde 2 rdl. 38 skilling 2 runstykker, og børnene fik resten til deling, dog fik pigen kun halv arvelod. Åke var myndig og modtog selv sin part (2-19-3), mens Jacob, Ingar og Nils modtog deres arv gennem formynder.

Hvordan boet kan vurderes - set i forhold til samtiden og til andre rytterboer - giver Sigurd Svensson udtryk for:
"Booptegnelsen viser et temmeligt righoldigt bohave i rytterfamilien; en ko, to kvier og en so med grise var ikke dårligt i en ryttertorp. Men ryttere plejede heller ikke at høre til de fattigste. De havde nogenlunde rimelige jordstykker og kunne have andre lønindkomster i tjenesten. I fredstid kunne de være hjemme den meste tid og passe jorden eller arbejde for andre. Sommerens lejrophold varede ikke mange uger”. (1980)

Enken kunne ikke blive boende pa ryttertorpen efter mandens død; en anden rytter, Nils Berggren, blev antaget 3 måneder senere (omkom 1790 under svensk flådeaktion i Østersøen). Hvor Nilla og børnene slog sig ned, er uvist; hendes navn findes ikke i kirkebogen eller skattemandtal efter 1778.