Rasmus Otterström 1730 – 1778      
  1. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
   
Rasmus fra Skåne
7-årskrigen
Rasmus dør
Indbofortegnelse
Bodelingen
Kirkebøgerne
Otterström-navnet
Kropsbygning
Rasmus-navnets senere brug
Epilog
 
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
7-årskrigen

Ude i Europa trak det sammen til strid og krig mellem Frederik d. Stores Preussen og en række andre lande, og Sverige gik med i den syvårige krig (1757-64). Blandt andet skulle hele den skånske styrke på omkring 1000 ryttere føres over Øster­søen til Rügen og de andre områder i Nordtyskland, som dengang tilhørte Sverige (Ny-Forpommern). Den svenske del af krigen fik navnet Den pommerske krig.

I eftersommeren 1757 blev regimentet sat pa feltfod og overført til Pommern. Få ryttere anede, at der skulle gå fem drøje år, før de kunne gense deres torp og familier. Rytterstyrkernes opgave bestod i at presse de preussiske styrker på den nordlige front, bl. a. ved at trænge frem i retning mod Berlin. De svenske styrkers deltagelse fik ikke den afgørende betydning i Syvårskri­gen, men for de enkelte ryttere blev krigen lang og medførte sto­re lidelser og afsavn. Gennem de årlige mønstringer, hvor skrive­ren omhyggeligt noterede ned, kan man følge regimentets bevægel­ser og se de tab, som det led.

Rasmus deltog i hele krigen. Han red i begyndelsen på en brun 6-årig hoppe, men den styrtede d. 23. juni 1760, og han fik i stedet en sort hoppe. Allerede i 1759 var han den eneste tilbage­værende af Ballinglöv-rytterne; en var blevet såret og afskediget, og de tre andre var døde; det viste sig ikke muligt at få reser­veryttere frem fra Ballingslöv, før krigen var afsluttet.

Hvor manger ar og skrammer han selv fik i bataljerne med fjenden er ikke noteret, men da hans udrustning bliver gennemgået i 1761 (han deltog da i et særligt korps -frikorpset- vistnok frivillige), noteres der, at hans egen mundering er slidt og at en del af hestens udrustning mangler. "Frakke og vest bør repareres, skind­bukser, handsker, sort halsdug, skjorter, sko, strømper og gehæng er uduelige. En strømpe mangler, og støvlerne skal forsåles".