Rasmus Otterström 1730 – 1778      
  1. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
   
Rasmus fra Skåne
7-årskrigen
Rasmus dør
Indbofortegnelse
Bodelingen
Kirkebøgerne
Otterström-navnet
Kropsbygning
Rasmus-navnets senere brug
Epilog
 
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Angående kirkebøgerne

Stoby sogns kirkebøger fra før 1778 brændte sammen med præste gården d. 28 november 1778, altsa 7 måneder efter Rasmus Otterströms død. Dermed forsvandt en række grundlæggende oplysninger om hans egen person og om familiemedlemmerne. En ny kirkebog blev taget i brug en måned efter branden; den er undersøgt for navne i relation til rytterfamilien, men er ganske tavs.

Andre kilder, skattemandtal, husforhørslængder, kan give nogle oplysninger, men de er mindre sikre. Således anføres rytterhustruen i mandtalslængden fra og med 1765 at hedde Kristina, (Ballingslöv nr. 11); i en anden længde nævnes børnene Jacob, Jöns og Ingar, men ikke Åke eller Nils (Jöns er i øvrigt ukendt; må være død før faderen). Nils har angivet sig som født i Stoby sogn 1. oktober 1768 (husforhørslængde 1835-37, Lund). Åke anfører, da han søger borgerskab i København i 1787, at han er født i Kristianstad, men uden dato; kirkebøgerne i Kristianstad giver ingen bekræftelse herpå.