Christian Erasmi's 17 børn      
  4. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
   
Emmanuel
Erasmine Charlotte
Cathinca Marie
Niels Preben
Carl Aage
Marie Elisabeth
Hans Jørgen
Henrik Johan
Francisca Augusta
Christian
Marinus
Marie Elisabeth (Elise)
Emma
Carl Erasmi
Theodor
Cornelia
Lauritz Nicolai Hvidt
Slægten i Sverige
 
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Cornelia Otterstrøm, 1843-1907
Født 23. juni 1843 i Aarhus, død 8. marts 1907 i Randers

Gift 1. aug. 1872 i Randers med Janus Erasmus Langballe, født 13. dec. 1832 i Grundfør, død 1. marts 1912 i Randers; forældre: ejer af Grundfør mølle, senere af Dronningborg, kammerråd Niels Langballe og Christine Frederikke Hansen.

1 barn: Erhardt Ove Langballe (1873).

Langballe blev student 1853 i Aarhus. Cand. jur. 1859, samme år fuldmægtlg i Randers. 1862-64 fuldmægtig ved Fjends og Nørlyng herreder. 1864 indkaldt til militæret. 1870 prokurator ved underretterne i Aarhus stift. Overretssagfører 1902.

I 70'erne og 80'erne var Langballe en af sin bys mest søgte sagførere. Han var stærkt kommunalt interesseret og søgte ved ofte berettiget kritik at bringe de kommunale anliggender ind i de spor, han anså for de rette. Langballe var en meget flittig mand, der tidlig og sent var at finde pa sit kontor. Selv en tiltagende øjensygdom i hans sldste år formaede ikke at hæmme hans virksomhed.
(Nekrolog, Randers Amtsavis)

Cornelia blev sendt til Langaa for at blive konfirmeret af Emanuel. Hun var et års tid i præstegården, og efter konfirmationen tog hun plads som lærerinde indtil 1864, da hun vendte hjem til forældrene (i København).

Under hendes ophold i Langaa opstod der venskab mellem hende og fru Ove (købmand Ove i Randers var broder til Emanuels hustru, Line). Dette venskab forte til, at Oves tog hende til sig ganske som deres barn (de havde ingen børn selv Medens hun var hos dem, stiftede hun bekendtskab med prokurator Janus Langballe og indgik ægteskab med ham.

(Laurits Otterstrøm)

 
 
Cornelia Otterstrøm