Christian Erasmi's 17 børn      
  4. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
   
Emmanuel
Erasmine Charlotte
Cathinca Marie
Niels Preben
Carl Aage
Marie Elisabeth
Hans Jørgen
Henrik Johan
Francisca Augusta
Christian
Marinus
Marie Elisabeth (Elise)
Emma
Carl Erasmi
Theodor
Cornelia
Lauritz Nicolai Hvidt
Slægten i Sverige
 
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Carl Aage Otterstrøm 1827-1873
Født 27. maj 1827 i Viborg, død 23. jan. 1873(72?)

Gartner, ugift.

Laurits Otterstrøm skriver:
Aage lærte gartnerfaget i Tyskland. Senere købte han Tingskoven ved Aarhus og drev gartneri her i nogle år, men måtte opgive det på grund af tuberkulose. Han boede derefter i Langaa hos broderen Emanuel. I slutningen af 60'erne flyttede han til København, hvor han blev benyttet af kommunen. Han anlagde bl.a. begyndelsen til Vestre Kirkegård og foretog beplantning ved Børsen. Han var lidt alvorligt anlagt, men var elskværdlig i sin karakter.

 
 
 Carl Aage Otterstrøm