Christian Erasmi's 17 børn      
  4. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
   
Emmanuel
Erasmine Charlotte
Cathinca Marie
Niels Preben
Carl Aage
Marie Elisabeth
Hans Jørgen
Henrik Johan
Francisca Augusta
Christian
Marinus
Marie Elisabeth (Elise)
Emma
Carl Erasmi
Theodor
Cornelia
Lauritz Nicolai Hvidt
Slægten i Sverige
 
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Hans Jørgen Otterstrøm, 1829-1864
Født 25. juni 1829 i Viborg, død 20. april 1864.

Købmand, bogholder.

Gift 31. juli 1855 i København (Helliggejst) med Cathinca Camilla Thrane, født 29. dec. 1833, død 6. april 1889; forældre: toldkontrollør Thrane og ?. Hun blev 1865 gift igen med kollaboratør (lærer) Rudolph Møller.
2 børn Agnes Cathinca (1859) og Hans Axel (1861).

Laurits Otterstrøm skriver:
Hans opholdt sig i sine unge år i Hamborg som kontorist og korngrosserer*, men pengekrisen i 1857 ødelagde ham, og han rejste til Købennavn. Her var han en tid ansat ved brandforslkrlngsselskabet Danmark, som bogholder. Han var et særlig elskværdigt og godt menneske. I vinteren 1863 rejste han med en tuberkuløs herre til syden, kom tilbage om foråret, men blev selv efter kort tid angrebet af tuberkulose og døde heraf 1. april 1864.

 
 
 Hans Jørgen Otterstrøm
 
 

* Breve fra 1851-52 i Chr. Nissens arkiv i Landsarkivet i Odense.