Christian Erasmi's 17 børn      
  4. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
   
Emmanuel
Erasmine Charlotte
Cathinca Marie
Niels Preben
Carl Aage
Marie Elisabeth
Hans Jørgen
Henrik Johan
Francisca Augusta
Christian
Marinus
Marie Elisabeth (Elise)
Emma
Carl Erasmi
Theodor
Cornelia
Lauritz Nicolai Hvidt
Slægten i Sverige
 
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Marinus Otterstrøm, 1835-1905
Født 20. aug. 1835 i Viborg, død 23. jan. 1905 i Ringsted

Bogholder

Gift 20. maj 1865 i København med Ida Dorothea Voldby, født 14. febr. 1845, død 5. dec. 1912. Forældre: karantænelæge på Kyholm, senere praktiserende læge i København Frederik Ludvig Voldby og Ida Florentine Schrenz.

3 børn: Elisabeth (1866), Engeline Marie Agnete (1866) og Viggo Theodor Voldby (1868).

Ved sin død var Marinus Otterstrøm bogholder på svineslagteriet i Ringsted. Oplysningerne om ham er i øvrigt sparsomme: Grosserer i Maribo, bogholder ved Privatbanken i Maribo (1888). Laurits Otterstrøm lader ham uomtalt i sine optegnelser om søskendeflokken, hvilket mullgvis kan hænge sammen med, at broderen afsonede 8 måneders straf*. Ægtefællerne levede adskilt gennem en længere periode, men ægteskabet blev ikke opløst.

 
 
 Marinus Otterstrøm
 
 


* For homoseksualitet